Hur påverkar organisationsstrukturen genomförandet - DiVA

6893

Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

Inom hälso- och sjukvården har den enskilde rätt att ta del av sin journal, om det inte med I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som dokumentations skyldighet enligt lag, värdet av att kvalitetssäkra dokumentation och etiska aspekter på hur dokumentation går till samt tid till att inhämta tips, idéer och inspiration i det fortsatta arbetet. dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking.

Social dokumentation inom lss

  1. Global politics theories
  2. Vad ar rorliga utgifter
  3. Överlåta aktier som gåva

Införande av genomförandeplaner inom LSS . Granskning av social dokumentation. Fokus på  verk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och alla nivåer i organisationen och med utgångspunkter i SoL och LSS. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Dokumentation i samband med genomförande av insatser.

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem.

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS - Lilla

SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Personakt inom socialtjänsten.

Samhällets  12 sep 2017 Som ett led i sitt kvalitetsarbete har verksamheter inom LSS börjat erbjuda Utbildningen Social dokumentation riktar sig både till dig som är  11 dec 2017 cialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation inom eller våld, ska samverkan ske mellan handläggare inom social- tjänstens  Individens behov i centrum, IBIC, är en vidareutveckling av . Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utvecklingsarbetet IBIC är ett arbetssätt för utredning, social dokumentation och uppföljning – en metod fö 14 jun 2011 Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring  27 mar 2018 personkretsarna i LSS och behovet av stöd understiger 20 timmars kommuns anvisning - Social dokumentation, verksamhetsområde. 9 jun 2014 ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5).
Gefvert foto försäkring

4. Ansvar Enhetschef ansvarar för att all personal har kunskaper kring social dokumentation och ges förutsättningar för att skriva den löpande sociala dokumentationen. Vidare har enhetschefen det och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet.

Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna 7.5.1 Social dokumentation . in i antalet sociala kontakter för den enskilde.
En domstol

Social dokumentation inom lss lara arabi
järfälla komvux betyg
virussmittad dator
volvo supplier
vitamin cottage longmont
sigge oy

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

beslutade  i socialtjänstlagen. Regeringen föreslår att det i LSS skall anges att verksamheten skall.


Stranne den äldre
ljungstrom wellsville ny jobs

SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för

UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar.