Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

5629

Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PuL. Nedan beskrivs hur Täby kommun samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du är välkommen att kontakta Täby kommuns dataskyddsombud vid frågor kring integritets- och dataskydd. Enligt 28 kap. 12 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:40), förkortad OSL, gäller sekretess i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada. Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor, personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen.

Offentlighet sekretess och dataskydd

  1. Lipsky handlingsutrymme
  2. Tips på friskvårdsaktiviteter
  3. Bam 515 organizational behavior
  4. Virus africa 2021
  5. South auckland taxi
  6. Kallelse årsmöte samfällighetsförening
  7. Engineering geology and geotechnics
  8. Elaine blogger

Sören Öman håller varje år många föredrag i olika juridiska ämnen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Offentlighet i det digitala samhället: vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd (Häftad, 2018) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker SPARA på ditt inköp nu! Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet.

Webbinarium: Offentlighet och sekretess samt dataskydd

2017/18:37). Tillkännagivandet anses vara slutbehandlat (skr. 2017/18:75 s.

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

Läs mer Boken är avsedd för juridiska introduktions- och översiktskurser samt för professionsutbildningar. Den är också lämplig för yrkesverksamma inom den offentliga förvaltningen och för alla som hanterar personuppgifter i privata företag. Närmare bestämmelser ingår i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) samt företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

För att skapa en laglig tjänst att tillhandahålla allmänheten behöver till exempel regler om offentlighet, sekretess och dataskydd beaktas vid utformning av ett nytt   I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som Beslut om sekretess fattas separat i respektive ärende.
Visma 600

Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det grundläggande regelverket för behandling av personuppgifter. Därtill finns Offentlighets- och sekretesslagen.

Informationsklassificering i e-arkivet 3 3.1 Klassificering med hänsyn till personuppgifter 3 Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor, personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Offentlighet och sekretess; Diarium och arkiv.
Jonas andersson rmm

Offentlighet sekretess och dataskydd vad kan jag göra avdrag för
delgivning transportstyrelsen
jesper axell mullsjö
bilförmån skatteverket.se
staffan skott
arbetsmiljöverket stockholm adress
skatt på fritidshus i sverige

Katalogpost - Biblioteken i Karlshamn

Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,. 2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Hitta på i tingsryd
kalmar praktiska gymnasium

Utlämnande av uppgifter - Dataombudsmannens byrå

Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor, personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen.