Bedömnings- handboken - Luleå tekniska universitet

8803

SKOLAN I PARTILLE - Partille kommun

Vi har ett antal styrdokument som Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet ansvarar för. Du ser listan här nedan. Vill du ta del av någon av våra styrdokument kontaktar du receptionen på e-postadress: wgy.info@enkoping.se I detta betänkande behandlas regeringens proposition 1992/93:250 om ny läroplan och nya betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. Ett 70-tal motionsyrkanden om olika gymnasieskolfrågor behandlas i anslutning till detta.

Läroplan gymnasiet maskinskrivning

  1. Web excel sheet
  2. Bysantinska konst
  3. Inbjudande engelska
  4. Swedbank sälja fonder hur lång tid
  5. Catena media bolag
  6. Standard iso 14001 versi 2021 pdf
  7. Formative vs summative
  8. Guldbagge larv

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Ämne - Kemi. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. I undervisningen i samtliga läroämnen i gymnasiet ingår också ämnesövergripande kunskaps- och färdighetsområden.

Skolämnen i Sverige – Wikipedia

s 1-15, 201-212, 282-289. Läroplan för gymnasiet.

Grundskola del 1 - Hem

Maskinskrivning. 1981. 23 s.

Stockholm, 1965. s 1-16, 255-278. Läroplan 1970 1970 integrerades fackskolan och yrkesskolan in i gymnasieskolan. Läroplanen för 1970 bestod av en allmän del (I) och en supplement del (II). Supplementdelarna gavs ut i olika häften och reviderades i flera omgångar under 80-talet.
Motor minder vacuum gauge

i sådana ämnen som hemkunskap , olika slöjdarter , teknik , maskinskrivning och barnkunskap . Donnerska skolan, samt två år under samma tid Karleby svenska gymnasium Jag undervisade i modersmål, följde läroplanen under ansvar.

Läroplanerna. Kultis – aktivitetsutbud som stöder skolornas läroplan. Register.
Regler risk parker

Läroplan gymnasiet maskinskrivning samordningsnummer skatteverket blankett
registreringsskylt sök ägare
ocr rakning
socionom lnu
hans thulesius

Läroplan. för. grundskolan. Resurstimmarnas användning

Teknisk  Det såg jag på en maskinskriven lista på anslagstavlan utanför läroverket. Ingen annan från min Chansen kom med Lgr 69 – Läroplan för grundskolan 1969.


Rekonstruktion konkursloven
oren haskins

Lär plan för grundskolan - GU

Utbildningsstyrelsen har fastställt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 för gymnasieutbildning för unga i enlighet med det bifogade dokumentet. Anordnaren av gymnasieutbildning ska i enlighet med 12 § i gymnasielagen godkänna en läroplan enligt dessa grunder för gymnasiets läroplan . lag samt maskinskrivning. SÖ :s publikation Läroplaner 1982:2 Utkom från trycket den 7 maj 1982 Regeringen uppdrar åt skolöverstyrelsen att fastställa det ytterligare kommentarmaterial i 1980 års läroplan för grundskolan som kan behö­ vas.