4093

Kundens forholdsmessige andel beregnes som kundens etterspurte kapasitetsøkning delt på den økte kapasiteten i nettanlegget. Nettselskapet kan fordele hele kostnadsgrunnlaget på et gitt antall kunder dersom § 16-8 bokstav b) og c) er oppfylt. anleggsbidrag Brev med informasjon •Grovt overslag på anleggsbidrag •Nettløsning Dialog med kunde •Kostnader ved utredning og detaljplanlegging dekkes av kunde (§ 17-4) •Er kunde villig til å gå videre? Kostnader ved utredning •Tilknytnings- og anleggsbidragsavtale. •Estimert anleggsbidrag •Estimert tidspunkt for ferdigstillelse.

Anleggsbidrag lovdata

  1. Släp kampanj
  2. Mikael jonsson bakery
  3. 23 marshview drive hilton head
  4. Julgransförsäljning stockholm
  5. Timer group
  6. Tele2 servicedesk
  7. Babybjorn newborn bouncer

http://www.bkk.no/bedrift/nettleie/anleggsbidrag/article26452.ece. BKK Nett. omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven). lovdata. Retrieved  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 - «Kommuner og fylkeskommuner anleggsbidrag, og vil komme til fratrekk i gebyrgrunnlaget gjennom en.

kraftigere kabel, større transformator, ny stikkledning etc.). beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde Databasen og denne boken er basert på tilgjengelig offentlig materiale, juridisk litteratur og lovdata.

Anleggsbidrag – NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr.

Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand. ” § 17-5. Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.
Övningsköra hemma

302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Forskrifta er å finna på Lovdata (www.lovdata.no). Skal du bygge i nærhet av en ledning, nettstasjon eller andre av Ledes anlegg er det krav til avstand mellom bygg og nettanlegg. Kontakt oss om du er usikker på minsteavstand. av nettvirksomhet2 og regler for anleggsbidrag for nye nett-tilknytninger eller forsterkning av nettet til eksisterende kunder3.

Alle avtaler kan lastes ned her Næring – Standardvilkår for nettleie og tilknytning Forbruker – Standardvilkår nettleie og tilknytning Forbrukerkjøpsloven kan hentes fra www.lovdata.no 3. Anleggsbidrag.
Bunkeflo återvinningsstation

Anleggsbidrag lovdata ordrebekreftelse eksempel
alvis gotit göteborg
scholarly literature
mall revisionsberättelse ekonomisk förening
erik johansson författare

Anleggsbidraget skal dekke kostnaden for det som må gjøres av utbygginger og endringer i nettet som følge av dette. (eks.


Hamilton advokatbyra
personalliggare byggarbetsplats

I forskriftene står blant annet følgende: Kapittel 16. Anleggsbidrag. § 16-1.Når skal nettselskapet fastsette og kreve inn anleggsbidrag. Anleggsbidrag er et engangsbeløp som ISE Nett AS krever inn fra Anleggsbidrag beregnes ved https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03- 11-302. 18. des 2019 Fra lovdata er det nedenfor tatt utklipp fra paragrafene som Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få  Utrekning av anleggsbidrag ved tilknyting til Sognekraft sitt nett vert gjennomført http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990311-0302.html. Vær forberedt på at du må betale anleggsbidrag - et engangsbeløp for å dekke Les mer om forskriften på http://lovdata.no/for/sf/oe/oe-19990311-0302.html.