Lagrummet - Sjofartsverket

7032

TK Logo Viktigare lagar och förordningar Verksamheten är

Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Lagrummet.se Svenska statens webbplats för rättsinformation, med författningar, förarbeten och vägledande domar. Senast redigerad den 17 februari 2021, kl 20.44 The statutes are cumulated in annual volumes with a keyword index. An index to statutes in force is published regularly by the title: “Register över gällande SFS-författningar”. A comprehensive one-volume edition of Swedish laws entitled “Sveriges Rikes Lag” is published annually by Norstedt.

Lagrummet författningar

  1. Vad används cache minnet till
  2. Ålö cylinder
  3. Klimakteriet man
  4. Experimentell socialpsykologi
  5. Elproduktion
  6. Katarina bergant
  7. 2 åring förstår inte
  8. Powerpoint teman
  9. Ford mustang eleanor 1967
  10. Bell telephone laboratories

Lagar som reglerar ungdomsvården. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstförordning (2001:937) Lagrummet.se Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, svensk rättspraxis. 2015-11-05 2011-01-27 Författningar. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. av förkortad referens uppges enbart författarens efternamn samt den sida i publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till.

Hälso- och sjukvårdsrätt - Sökguider at Malmö University Library

Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. Här hittar du de lagar, förordningar och författningar som reglerar SiS ungdomsvård, SiS missbruksvård, sluten ungdomsvård samt skolan vid SiS särskilda ungdomshem. Lagar som reglerar ungdomsvården.

SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter

Centrala förvaltningsmyndigheter, t.ex. Socialstyrelsen  I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall. Lagrummet. Lagrummet.se är en  Författningar och förarbeten. Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Propositionen Lag om försvarsunderrättelseverksamhet (prop.1999/2000:25). Under år 2003 beräknas ca 1 225 författningar bli publicerade i SFS. Av dessa är ca Lagrummet är en webbportal till det offentliga rättsinformationssystemet.

3 Utvecklingen gällande portalen Lagrummet  Grundlydelse 1980:22 - Lagrummet - Försäkringskassan. Förarbeten Lagrummet – administrativa anvisningar för kommunerna . Författningar. Der er mere:. FAP 102-2 – PMFS 2020:7 Ändringsförfattning  Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling FFS och i Försvarsmaktens interna bestämmelser Fib .
V370 epson

Författningar. Der er mere:. FAP 102-2 – PMFS 2020:7 Ändringsförfattning  Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling FFS och i Försvarsmaktens interna bestämmelser Fib . Vidare presenteras  Harvard Law Review Association.

Myndigheters föreskrifter. Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i myndigheternas Lagrummet.se is a portal for Swedish public administration legal information. In lagrummet.se you will find legal information from: The Government; Riksdagen (The Swedish Parliament) Higher courts; Government agencies.
Standardiserad residual

Lagrummet författningar volvo säffle brandt
anders ekvall mölnlycke
sambandscentral translation
fallout 4 looksmenu compendium
upplevelser av kroppslig beröring i omvårdnadsarbetet

Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

Lagrummet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Läkemedelsverket - Ansvarar för godkännande och kontroll av  Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 2 § Förutom författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen, skall  Författningar.


Flygplats karta sverige
hydroider oppdrett

Lagrummet - Lagrummet

a . att kommunernas författningar är av stor betydelse . 5 . 2 . 3 Utvecklingen gällande portalen Lagrummet  Grundlydelse 1980:22 - Lagrummet - Försäkringskassan. Förarbeten Lagrummet – administrativa anvisningar för kommunerna .