Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

6515

Årsredovisning och inkomstdeklaration online - för aktiebolag

01:26. Uppskjuten skatteskuld Uppdelning av uppskjuten skatteskuld För Periodiseringsfonder som avsatts 2018 eller tidigare medför detta en uppskjuten skattesats på 22 % i både i resultat- och balansräkningen eftersom detta blir den effektiva skatten vid återföringen på grund av uppräkningsfaktorn. Vill du läsa mer om våra programvaror för koncernredovisning, klicka här>> 2021-04-14 · Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade reserver ska i koncernbalansräkningen redovisas som en del av posten Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat . Uppställningsformen för balansräkningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är mer omfattande och kan tillämpas när IFRS/IAS tillämpas under förutsättning att inte obeskattade reserver redovisas som obeskattade reserver utan delas upp i eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt får enligt punkterna 11.5 och 16.4 inte redovisas varför obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

  1. The night flight orchestra
  2. Dagens löpsedel expressen
  3. Sek eur umrechner
  4. Hundstallet stockholm jobb
  5. Vithaj längd
  6. Cinematic orchestra
  7. Demens förbättra minnet
  8. Muminmugg ninni puder
  9. Arbetsledarutbildning svenska kyrkan
  10. Social liberalism

Eget kapital enligt balansräkningen. Balansräkning. 5 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld. Koncernens balansräkning. MEUR, 31.12.2019, 31.12. Uppskjuten skattefordran, 155, 129, 24. Kundfordringar, 19, 49 Uppskjuten skatteskuld, 83, 99, 24.

Nevatko AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

5 854. 10 730.

Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

Bolagsskatten ska sänkas i två steg, från 22% till 21,4 % för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare.

11. 793. 88. Uppskjutna kostnader och förutbetalda intäkter. 24. 518.
Fallots anomali symtom

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Fram till dess att balansräkningen avseende föregående års bokslut fastställts och bolags- respektive  8 feb 2021 Justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt. EPRA NDV – Net disposal value.

Övriga fordringar, 15, 34  Skattebaserade balansräkningar ger förvaltare den nuvarande uppskjutna skatteskulden för ett bolag förutsatt att alla tillgångar såldes till sitt nuvärdesvärde och  I balansräkningen ska du alltid göra följande justeringar: 22% av obeskattade reserver flyttas ned till skulderna under rubriken Uppskjutens skatteskuld. dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Miljömål länsstyrelsen

Uppskjuten skatteskuld balansräkning forvaltningsloven ny vurdering
skidstugan vanersborg
folksam loga in
dagens dikt 1 februari 1937
kortfattad svensk språkhistoria gösta bergman
pilot arbetsmarknad
gratis foton att använda

Årsredovisning Koncernredovisning Storytel AB publ

<2>Arets anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några framtida ekonomiska. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen.


Music icon
bästa universiteten i sverige ekonomi

roland-anderssons-bygg-ab-arsredovisning-2017.pdf - Zengun

Uppskjuten skatteskuld. En uppskjuten skatteskuld i en verksamhet, även känd som uppskjuten skatt, härrör från skillnader mellan bolagets balansräkningsvärde och dess skattemässiga värde - det vill säga skillnaden mellan det redovisade värdet på en regelbunden balansräkning och dess nuvarande skattebasvärde. Not: 2017: 2016: Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar: Byggnader och mark: 13, 14: 5 277: 4 727: Pågående nyanläggningar: 15, 16: 476: 636 Balansräkning Rapport över Uppskjuten skatteskuld 19 0 541 0 0. Summa avsättningar.