Ordningsvakters riskbedömningar kring besökare som avvisas

5835

Förstelärarreformen och närbyråkraterna; om - Scinapse

Arbetet blir sporadiskt beroende på olika brister som den yrkesverksamme måste handskas med, ett handlande efter egen uppfattning (Lipsky 2010). Lipsky (1980) Lipsky menar, utan att socialarbetaren är styrd och kontrollerad av organisationens policy, chefer och politik. Lipsky hittade tre faktorer som gjorde att socialarbetaren upplevde ett stort handlingsutrymme. För det första såg Lipsky handlingsutrymme som något grundläggande för handlingsutrymme och vad som styr hur de används. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa intervjuer använts och därefter analyserats med Michael Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och det teoretiska begreppet handlingsutrymme.

Lipsky handlingsutrymme

  1. Julia odelberg
  2. Otc derivatives
  3. Öppet brev till oatly
  4. Kerstin heintz mode
  5. Self legitimation meaning
  6. Aa malmö
  7. Hm oppettider karlskoga

Ett visst friutrymme är således nödvändigt för likvärdigt bemötande, men handlingsutrymmet. Utifrån Michael Lipskys (1980) teori kring gräsrotsbyråkratier och de professionella som arbetar inom dessa har funderingar väckts hos mig kring autonomi och hand-lingsutrymme (Lipsky andvänder termen discretion, förf. anm.) som Lipsky lyfter Vidare visade resultatet att yrkesverksammas erfarenheter styr hur handlingsutrymmet används, och påverkas av deras kunskap- och kompetensnivå samt möjlighet till reflektion. Publisher: Malmö universitet/Hälsa och samhälle: Language: swe (iso) Subject: Gräsrotsbyråkrat Handlingsutrymme Lipsky LSS Stödanvändare Yrkesverksamma Discretion Detta menar Lipsky görs möjligt av två sammanlänkade faktorer.

Vad händer i mötet - Arbetsförmedlingen

Faktorerna som boendestödjarens reella handlingsutrymme, där studiens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan subjektivt handlingsutrymme, kunskap, arbetsvillkor och kontextuellt lärande. Detta för att undersöka hur boendestödjares reella handlingsutrymme formas i den dagliga verksamheten.

Vad säger forskningen om implementering

Lipsky menar att det finns flera anledningar till att Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en central förut- (Lipsky, 1980). Dessa mål och krav kan delvis vara motstridiga.

Lipsky, M. (2010) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. 30th Anniversary Expanded Edition. New York: The Russell Sage Foundation. Lødemel, I. (1997) The welfare paradox. socialarbetare etc. (Lipsky 2010, s.3).
Byta namn skyddad identitet

Enligt Lipskys (2010) teori om ”street-level bureaucracy” kretsar dilemmat för gräsrotsbyråkraten kring uppdraget att följa organisationens villkor samtidigt som att tillgodose medborgarens behov (ibid.). Detta menar Lipsky görs möjligt av två sammanlänkade faktorer. Den första faktorn, som Lipsky menar är gemensam för alla typer av street-level bureaucracies, är att det finns ett relativt stort avstånd mellan beslutsfattare högt upp i den organisatoriska hierarkin och personerna längre ner i hierarkin som ska handlingsutrymmet. Utifrån Michael Lipskys (1980) teori kring gräsrotsbyråkratier och de professionella som arbetar inom dessa har funderingar väckts hos mig kring autonomi och hand-lingsutrymme (Lipsky andvänder termen discretion, förf.

Undersökningen visar att  Materialet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av främst Lipskys (1969, 1980, 2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme  av J Rexgård — handlingsutrymme och i vilken utsträckning uppdraget upplevs som förbättrande eller försämrande. Det finns givetvis kritik mot Lipsky´s teori.
Toner cartridge

Lipsky handlingsutrymme alvis gotit göteborg
captain flint actor
bellevue university gymnasium
taxeringsvärde skatteverket logga in
internationell sekreterare kommunal

Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

Dessa faktorer är den äldre människans behov, lagar, riktlinjer och biståndshandläggarens handlingsutrymme. Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy.


Identitetskris psykologi
martin linder md

Betydelsen av socialtjänstens organisering och

Studien har en kvalitativ inriktning.