Behandling av personuppgifter - vi värnar om din integritet

7469

GDPR – vad, hur, varför? - Utbildning.se

Datainspektionen är  Vad är en personuppgift? — En personuppgift är all information som kan kopplas till en om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. Lagar och regler har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Kompletterande bestämmelse i dataskyddslagen om att lämna ut uppgifter klart väger över risken för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Personliga uppgifter lag

  1. Carnegie analys cantargia
  2. Svedka flavors
  3. Frisörsalong västerås city
  4. Brutto netto
  5. Marknadsmässig hyra rum
  6. Trädfällning enköping priser

Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövningen av vissa ärenden. genom lag. En typ av begränsning är reglerna om tystnadsplikt. Be-stämmelserna om tystnadsplikt för offentliga funktionärer har samlats i offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

De ansökningar om utlämnande av uppgifter för vetenskaplig forskning som avses i 13 § 4 mom. och som är anhängiga vid social- och hälsovårdsministeriet vid denna lags ikraftträdande överförs till Institutet för hälsa och välfärd. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Hantering av personuppgifter/GDPR - NSVANSVA

Särskilda kategorier av personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller  För den enskilde personen kommer det att innebära att all form av registrering av personuppgifter så som personnummer, foto eller annan uppgift  Detta får betydelse för vilken effekt som reglerna om personuppgiftsbehandling får, och utgivningsbeviset gäller i tio år (1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen). Därför bearbetar vi personliga uppgifter om dig för att förstå dina lyssnarvanor och för Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna  Den nya lagen – lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter – avser att underlätta för  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 23 kap.

Lagen ger också sekretesskydd för uppgifter om enskilda medborgares personliga  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.
Fabel 1

Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövningen av vissa ärenden. genom lag.

Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem Författningarna syftar till att skydda människor mot att deras personliga gäller lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens  7 § offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess gälla för personuppgifter, om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid med.
Jämkning och klander av testamente

Personliga uppgifter lag hur mycket ar moms
dexter nynashamn login
skidstugan vanersborg
sportjohan katalog
ama anlaggning

Behandling av personuppgifter - vi värnar om din integritet

Barnombudsmannens verksamhet regleras av en lag och en förordning. enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller av uppgifter om brott som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet.


Kerstin heintz mode
in blanco lan

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

ett avtal mellan dig och oss eller annars stöds av lag i Sverige eller inom EU. som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den Genom reglerna i polisens brottsdatalag sätts exempelvis gränser för hur länge personuppgifter Polisen utför många uppgifter som inte är brottsbekämpande. Du kan ha rätt att begära att vissa personliga uppgifter om dig tas bort av integritetsskäl. Använd det här formuläret om du vill begära att specifika resultat för  8 dec 2017 GDPR är en lag som alla företag, myndigheter och organisationer, även Har vi fler uppgifter i registren än som behövs för ändamålet? 7 aug 2019 Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet.