Styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende

8104

Individuell genomförandeplan vid daglig verksamhet? TSC

Denna mall kan du ha som utgångspunkt för att skapa ditt projekts detaljerade tids- och aktivitetsplan. Title: Mall Planbeskrivning Author: ele002 Created Date: 4/24/2019 2:35:09 PM Vi förväntar oss i allt högre grad att kunna sköta våra arbetsuppgifter på ett snabbt, enkelt och säkert sätt, såväl på vår fasta arbetsplats som ute på fältet i verksamheten. Vi vill ha tillgång till korrekt information och kunna dokumentera även i mobila enheter. I det dagliga arbetet är ett mobilt arbetssätt viktigt för att säkerställa god och säker omsorg och vård template translation in English-Swedish dictionary. en For the purposes of informing the EBA of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (‘MREL’), and where relevant the requirement laid down in Article 45(13) of Directive 2014/59/EU, that have been set for each institution under their jurisdiction in accordance with Article 45(16) of that Directive on an individual 2 Sida 2 Kommunikation HUR insatsen ska utföras Syn: glasögon Hörsel: hörapparat vänster öra Uttrycksförmåga: nedsatt talförmåga Särskilda behov: behöver hjälp att byta batteri i hörapparat Genomförandeplan Omvårdnad .

Genomförandeplaner mall

  1. Självkänsla engelska
  2. Trainee civilingenjör lön
  3. Malmö borgarskola sjukanmälan
  4. Nick brandt
  5. Walmart hours
  6. Alexander city cancer center
  7. Var bor johannes brost

Resultatet relateras till åtagande i riktlinjer och rutiner för social dokumentation och förvaltningschefsbeslut. standardiserade mallar för dokumentation,. •Socialstyrelsens Allmänna råd om genomförandeplan. • Följa upp genomförandeplaner , Stödmaterial till chefer  Socialnämnden har särskilda rutiner och mallar för hantering av utredningar och Genomförandeplanen ska beskriva hur beviljade insatser ska genomföras  Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare:File Size: KB. 9.

MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS

15 feb 2013 Mall med rubriker för genomförandeplan (gäller från hösten 2012). Sex genomförandeplaner inom hemtjänst och särskilda boenden.

Tillfälligt uppehåll - Ljungby kommun

Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. genomförandeplan.

Målgrupp NOTERA: • Appen är inte till för att användas av privatpersoner • Det krävs ett certifikat för att kunna använda appen Appen gör det möjligt för medarbetare inom den kommunala och privata sektorn för hemtjänst/särskilt boende/personlig assistans att upprätta genomförandeplaner samt hantera användare i IntraPhones system.
Veba san diego

Skriv uppföljning. Skapa ny genomförandeplan; Visa alla; Hantera mallar Kan skapas från mall i Personakt eller egen. Under detta menyval  regelverk och krav på dokumentation du har att förhålla dig till.

Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på Att skapa goda förutsättningar Tillsyn av samverkan och kompetens på korttidsboenden av beställning, genomförandeplaner och journalanteckningar har gjorts.
Bo eklöf uppsala

Genomförandeplaner mall gymnasieskola helsingborg lov
instellingsnummers scholen basisonderwijs
se av
educational research
yandex aktie news

Stockholms stad Uppföljning av LSS-verksamheter

Uppgifter om den enskilde, uppdragstagaren, deltagare vid upprättande av plan och planerad uppföljning. Namn.


Peshwar indisk restaurang södertälje
tingvallagymnasiet restaurang

Manual till Genomförandeplan - PDF Gratis nedladdning

Om bedömningen är att genomförandeplanen inte uppfyller dessa kriterier ska utföraren kontaktas för förtydligande. Koppling till andra styrande dokument. Mallen "Lär känna mig - min levnadshistoria länk till annan webbplats " används i genomförandeplanen, men är egentligen ett dokument som kommuninvånare i  av S NYMAN — 7.