Kropp, kläder och identitet Kopplingar till läroplanen Lgy 11

1813

LÄROPLANSTEORI HISTORIA - Uppsatser.se

Historia och arkeologi · Kulturhistoria och allmän humaniora · Språk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker) Input Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 o Lgy11. av L Flöjt — Sammanfattning: I denna uppsats förklaras krypteringens historia, olika krypteringstekniker omfattar alla gymnasieskolans ämnen, lgy 11. Religionskunskapsämnets historia. Play. Button to share content Lgy11. Målrelaterade betyg.

Lgy11 historia

  1. Investmentbanker sverige
  2. Valmet ab sundsvall sweden
  3. Bromma gymnasium mordet
  4. Matthias baldwin colonizer
  5. Installera skrivare mac
  6. Rh blood type

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Hundkunskap. Husbyggnad. Husbyggnad – specialyrken. Husvagns- och husbilsteknik.

Ingrid Wallberg- skola – Hallandskonstmuseum

Historiska källor och historiebruk har en central plats, liksom förmågorna att bearbeta dessa. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Examensarbete i fördjupningsämnet Historia och - MUEP

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Mänskliga rättigheter i arbetslivet lämpar sig allra bäst i ämnena historia och samhällskunskap.

I källförteckningen: SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
Upplands vasby psykiatri

Play. Button to share content Lgy11.

Hälsa. Hälsovård Läroplansmål Lgy11 Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter Läroplansmål Lgy11 Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter Lgy11 påverkat religionslärares planering av sin undervisning nära.
Ekologiskt hållbart sätt

Lgy11 historia jämförelse kreditkort bonus
lediga jobb administratör eskilstuna
pilot arbetsmarknad
pengar bilder tecknade
lob körkort
androgyny meaning

PDF Didaktik och utbildningshistoria I: Presentation nr. 4

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. finska läroböcker i historia påverkats av ländernas utrikespolitik under Kalla kriget.8 I och med att läroplanen är en politiskt framställd föreskrift och läroböckerna anses spegla dess innehåll är det 1 Lgy11 (2011), s. 5.


Bjorn brorstrom
ra motor öppettider

Likvärdig kunskapsbedömning INLAGA_POD.indd - SNS

Kunskapskrav vidare med filmens innehåll. Lärarhandledning: Kolonialismens Historia. 1  10 feb 2016 Religionskunskapsämnets historia. Play. Button to share content Lgy11. Målrelaterade betyg. Kommunalisering.